1.Decizia nr. 11/2022 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori, prin care, în temeiul art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură penală din România, s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

  • Fapta unei persoane de a conduce pe drumurile publice din România un autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge şi aflându-se sub influenţa unor substanţe psihoactive, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) şi (2) din Codul penal, infracţiune unică.
  • Chiar dacă acţiunea făptuitorului realizează elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 336 din Codul penal, atât în forma tip, prevăzută de primul alineat, cât şi a variantei asimilate, de la cel de-al doilea alineat, în condiţiile în care nu se produc urmări imediate multiple ale faptei sale, nu se poate reţine existenţa a două infracţiuni distincte, ci suntem în prezenţa unei infracţiuni unice, comisă în ambele variante normative. 

2.Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art. 3 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din România

  • Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat în România, pe motiv că a solicitat sau a efectuat concediul pentru creşterea copiilor, concediul paternal, concediul de îngrijitor ori că şi-a exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, constituie discriminare în sensul prezentei legi.
  • La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, a concediului paternal sau a concediului de îngrijitor din România, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.