1. Hotărârea nr. 198/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

 

 • Cumpărătorului îi este interzis să aplice reduceri financiare şi comerciale sub formă de rabaturi comerciale. Sunt permise reducerile sub formă de remize şi risturne, în condiţiile în care valoarea acestor reduceri nu depăşeşte un plafon de 20% din valoarea produselor agricole şi/sau alimentare facturată între cumpărător şi furnizor.

 

 • În realizarea evaluării, Consiliul Concurenţei ia în considerare prevederile contractului în temeiul căruia furnizorul acordă reducerea în cauză, dar şi nivelul preţului de vânzare negociat individual între furnizor şi fiecare cumpărător. Totodată, Consiliul Concurenţei va considera că, în cadrul celor două categorii de mai sus, sunt incluse orice alte reduceri sau discounturi acordate de furnizor cumpărătorilor, indiferent dacă acestea sunt evidenţiate la momentul emiterii facturii ori ulterior acestui moment.

 

 • Valoarea facturată trebuie să se raporteze la fiecare factură individuală, ce cuprinde anumite produse agricole şi/sau alimentare, pentru o anumită perioadă de referinţă la care se raportează factura, conform termenilor şi condiţiilor incluse în contractul dintre furnizor şi cumpărător.

 

 

 1. Decretul nr. 215/2023 pentru promulgarea Legii privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

 • Securitatea şi apărarea cibernetică se realizează prin adoptarea şi implementarea de politici şi măsuri în scopul cunoaşterii, prevenirii şi contracarării vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor în spaţiul cibernetic.

 

 • În domeniul managementului incidentelor de securitate cibernetică, autorităţile au următoarele responsabilităţi:
 1. să colecteze notificările cu privire la incidente de securitate cibernetică din cadrul reţelelor şi sistemelor informatice aflate în domeniul lor de competenţă, activitate sau responsabilitate;
 2. să evalueze datele şi informaţiile cu privire la incidentele şi atacurile cibernetice la adresa reţelelor şi sistemelor informatice aflate în domeniul lor de competenţă, activitate sau responsabilitate;
 3. să coordoneze managementul incidentelor de securitate cibernetică identificate în cadrul reţelelor şi sistemelor informatice aflate în domeniul lor de competenţă, activitate sau responsabilitate;
 4. să acorde sprijin, la cerere, proprietarilor, administratorilor, posesorilor şi/sau utilizatorilor de reţele şi sisteme informatice aflate în domeniul lor de competenţă, activitate sau responsabilitate, pentru adoptarea de măsuri reactive de primă urgenţă pentru remedierea efectelor incidentelor de securitate cibernetică;
 5. să păstreze pe o perioadă de 5 ani datele referitoare la incidentele de securitate cibernetică şi rezultatele măsurilor de contracarare a acestora, fără a colecta date de conținut.