Ordinul nr. 106/2023 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Pentru o staţie electrică de conexiune/transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează:

a) zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora;

b) zona de siguranţă a staţiei electrice, ţinând seama de tensiunea nominală cea mai înaltă a acesteia, se stabileşte astfel:

(i) pentru o staţie electrică cu tensiunea nominală superioară de 110 kV:

1. când staţia este de tip exterior:

1.1. iar întreruptoarele/transformatoarele de curent/transformatoarele de tensiune sunt cu ulei, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia;

1.2. iar întreruptoarele, transformatoarele de curent şi transformatoarele de tensiune sunt cu SF6/vid, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 15 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia;

2. când staţia este de tip interior, este delimitată de suprafaţa construită a staţiei;

(ii) pentru o staţie electrică cu tensiunea nominală superioară de 220 kV, respectiv de 400 kV:

1. când întreruptoarele/transformatoarele de curent/transformatoarele de tensiune sunt cu ulei, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 35 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia;

2. când întreruptoarele, transformatoarele de curent şi transformatoarele de tensiune sunt cu SF6/vid, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 25 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia.

Procedura privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA

Registrul este organizat în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor. Registrul se organizează pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 din Codul fiscal, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2024, şi a informaţiilor din “Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”, organizat potrivit Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.053/2022.

Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA.