1. Procedura de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, din 09.03.2022, în România

  • Cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă în România, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate se pot prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a fi înregistraţi.
  • Înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din România se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea.
  • În cazul în care cetăţeanul ucrainean contactează direct un angajator din România, fără a mai solicita serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acesta completează o declaraţia pe proprie răspundere, împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze.
  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară în România

  • Persoanele fizice din România care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită.
  • Persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de serviciile sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice în România.