1. Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  • Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o acţiune în justiţie cu privire la încălcarea drepturilor legale sau a principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.
  • În cazul în care salariaţii, reprezentanţii salariaţilor sau membrii de sindicat înaintează angajatorului o plângere sau iniţiază proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor prevăzute în prezenta lege, beneficiază de protecţie împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului.
  • Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleaşi părţi se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii.

 

  1. Circulara nr. 33/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2022
  • Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăște ca începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2022, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în RON este de 11,00% pe an.