1.Legea nr. 125/2022 din România pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale din România

  • Perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice în România în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă constituie vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  1. activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii din România în anul respectiv;
  2. este înregistrată la registrul comerţului din România cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.
  • Vechimea în muncă în România şi, după caz, vechimea în specialitate în România este considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

2.Legea nr. 193/2000 din România privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  • Instanţa de executare din România are posibilitatea de a examina în cadrul contestaţiei la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist şi un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestaţie la executare fiind imprescriptibilă.
  • Instanţa din Româniaare obligaţia de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept şi de fapt necesare în acest sens. Atunci când consideră că o astfel de clauză este abuzivă, instanţa nu o aplică, exceptând cazul în care consumatorul se opune.

3.Circulara nr. 11/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  • Începând cu data de 11 mai 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,75% pe an.