1)Ordinul nu 1679/2022 aprobă procedura (modelul, conținutul și instrucțiunile pentru completarea formularului fiscal 177) privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitul pe venit al microîntreprinderilor, în condițiile legii, pentru sponsorizarea și/sau actele de patronaj sau acordarea de burse private.

 

2)Ordonanța de urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, publicat în Monitorul Oficial, partea I nr. 922 din 20 septembrie 2022, în vigoare la 20 septembrie 2022.

  • Având în vedere necesitatea de a reglementa unele măsuri de scutire de la plata ecotaxei a pungilor destinate uzului intern, care nu se încadrează în categoria ambalajelor de vânzare cu amănuntul pentru care se datorează ecotaxa, precum și aplicarea de sancțiuni operatorilor economici pentru neîndeplinirea obligației de a evidenția ecotaxa pe documentele de vânzare, OUG nr. 125/2022 prevede necesitatea de a stabili obligația de a utiliza sistemul de informații privind aplicarea pentru a asigura trasabilitatea deșeurilor, denumit în continuare SIATD, în sarcina noilor operatori economici, precum și aplicarea de sancțiuni corelative în sarcina operatorilor economici care trebuie să utilizeze aplicația IT SIATD.

 

  • Nerespectarea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele de vânzare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9,000 lei la 10,000 lei.

 

  • Nerespectarea obligației de înregistrare sau înregistrarea eronată a pungilor de uz casnic de către operatorii economici care le introduc pe piața națională, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. q), constituie un delict și se sancționează cu amendă de la 20,000 lei la 25,000 lei.

 

  • Raportarea datelor false de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9), (11) – (13), prin intermediul aplicației IT SIATD, constituie contravenție și se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. A) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 200,000 lei la 250,000 lei.