1. Decizia nr. 27/2021 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti ce formează obiectul Dosarului nr. 2.618/1/2021

  • În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă, instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa potrivit dispoziţiilor generale, iar în cazul în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, trebuie să pronunţe o soluţie de declinare a competenţei în favoarea instanţei de executare.
  • Caracterul urgent al cererii de suspendare provizorie a executării silite nu poate constitui un motiv în sine care să se opună unei soluţii de declinare a competenţei în favoarea instanţei de executare.
  1. Circulara nr. 4/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  • Începând cu data de 10 februarie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,50% pe an.
  1. Regulamentul nr. 2/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit.

  • Instituţiile de credit trebuie să informeze Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere periodic, dar cel puţin anual, asupra riscului operaţional la care acestea sunt expuse
  • Banca Naţională a României verifică, în special, dacă sunt îndeplinite în continuare cerinţele privind buna reputaţie, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa, în cazul în care are motive întemeiate să suspecteze că are loc sau a avut loc o tentativă sau o acţiune de spălare de bani sau de finanţare a terorismului sau că există un risc crescut în acest sens.