1. Legea nr. 108/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

• Prin această lege se adaugă un nou articol, având următorul cuprins: se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de supraînălţare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistică şi marcaje rutiere, în baza avizului Comisiei de Circulaţie, acordului Brigăzii Rutiere şi al administratorului drumului, obţinute în prealabil.

2. Regulamentul privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, din 28.04.2023.

• Consiliul Concurenţei este îndreptăţit, fără a aduce atingere dreptului său de a declanşa o cercetare aprofundată din oficiu, să nu dea curs sesizării unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim. Existenţa interesului nu poate fi prezumată.

• În cazul unei urgenţe determinate de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte interzise de lege, care trebuie eliminate, Consiliul Concurenţei poate impune, prin decizie, pe o perioadă determinată, orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de finalizarea cercetării.