1.Ordinul nr. 43/2022 privind aprobarea procedurii de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, însoţite sau neînsoţite, intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

  • Persoana adultă cu dizabilităţi, însoţită sau neînsoţită, aflată în tabăra de refugiaţi, în unitate medicală sau în comunitate, poate solicita acordarea de servicii sociale.
  • În situaţia în care numărul cererilor de acordare a serviciilor sociale depăşeşte numărul de locuri disponibile din centrele pentru persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în subordinea DGASPC, aceasta asigură legătura cu DGASPC din alte judeţe pentru preluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi.
  • După emiterea dispoziţiei de admitere în centru, DGASPC asigură deplasarea persoanei adulte cu dizabilităţi şi a însoţitorilor acesteia, precum şi a persoanei care asigură comunicarea, la serviciul social rezidenţial identificat.

2.Hotărârea nr. 337/2022 privind acordarea de gratuităţi şi facilităţi pentru transportul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

  • Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina  beneficiază de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang Regio şi Interregio, clasa a II-a – loc pe scaun, pe perioada staţionării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidenţă sau a permiselor eliberate de autorităţile române.

3.Procedura de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României, din 10.03.2022

  • Prezenta procedură stabileşte modul de înscriere ca audienţi în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în calitatea de participant la activităţi extraşcolare, fără obţinerea calităţii de audient, a minorilor proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României, denumiţi în continuare minori.
  • În vederea intrării în colectivitate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, minorii vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare, şi li se va elibera un document medical pentru înscrierea în colectivitate.
  • În vederea asigurării dreptului la educaţie, minorii sunt integraţi în formaţiuni de studiu/grupe/clase, indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea.