1. Ordinul nr. 626/2023 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
  • Pentru anul fiscal 2023, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%.
  • Direcţia generală de legislaţie fiscală şi reglementări vamale şi contabile, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

  1. Ordonanţa nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
  • Furnizarea, tratarea şi distribuţia apei destinate consumului uman fac obiectul unei abordări bazate pe riscuri care acoperă întregul lanţ de aprovizionare cu apă, de la bazinul hidrografic, trecând prin captarea, tratarea, înmagazinarea şi distribuţia apei.
  • Abordarea bazată pe riscuri include:
  1. evaluarea şi gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman;
  2. evaluarea şi gestionarea riscurilor care vizează fiecare sistem de aprovizionare, care cuprinde captarea, tratarea, înmagazinarea şi distribuţia apei destinate consumului uman până la punctul de furnizare, efectuată de către furnizorii de apă în cadrul planurilor de siguranţă a apei;
  3. evaluarea riscurilor care vizează sistemele de distribuţie interioară.
  • Furnizorii de apă realizează periodic evaluarea şi gestionarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, în cadrul planurilor de siguranţă a apei în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei.