1. Procedura de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit, din 05.04.2023

• În cazul în care, în urma procesului de monitorizare a sistemului de promovare prin certificate verzi sau a unei sesizări primite de la o terţă parte, ANRE constată că un producător de energie electrică din surse regenerabile a beneficiat de certificate verzi emise necuvenit, demarează procesul de analiză pe bază de documente justificative a situației de emitere de certificate verzi necuvenite.
• Dacă din informațiile transmise de operatorul pieței de certificate verzi la operatorul de transport și sistem rezultă că certificatele emise necuvenit se află în contul de producător din Registrul certificatelor verzi al operatorului economic în cauză, operatorul de transport și sistem solicită operatorului pieței de certificate verzi anularea certificatelor verzi respective în Registru, cu informarea operatorului economic şi a ANRE.

2. Ordinul nr. 417/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora

• Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice, organele fiscale efectuează următoarele activităţi preliminare:
1. a) analiza de risc;
2. b) notificarea de conformare;
3. c) selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

• Activitatea de gestionare a riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile se poate realiza prin elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, având în vedere valoarea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în ordine descrescătoare, și întocmirea listei persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale.