1. Hotărârea nr. 355/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
  • Utilizatorii, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, să elibereze şi factură, conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la data eliberării bonului fiscal.
  • În sensul ordonanţei de urgenţă, prin echipamente nesupravegheate se înţelege dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare şi/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populaţie.factură

 

  1. Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  • Agenţia Naţională exercită următoarele funcţii: de planificare strategică; de reglementare şi avizare; de monitorizare, coordonare şi control; de reprezentare; de administrare.
  • În realizarea funcţiei de reglementare şi avizare, Agenţia Naţională are următoarele atribuţii:
  1. a) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional pentru domeniile sale de activitate;
  2. b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate şi conexe, cu respectarea reglementărilor legale.