1.Decizia nr. 3/2022 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Cluj, Secţia penală, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, adoptată de Înalta Curte de Casație și Justiție a României

  • În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000 din România, în situaţia în care o persoană călătoreşte în România cu avionul, având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în România (cu consecinţa consumării infracţiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera României, intrând astfel în spaţiul aerian cuprins între frontierele de stat ale României, fără ca efectuarea controlului vamal român să prezinte relevanţă în privinţa consumării infracţiunii.
  • Plasarea făptuitorului pe teritoriul asimilat României sau simpla îmbarcare pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România, în condiţiile deţinerii de droguri, nu echivalează cu săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri, pentru existenţa ori consumarea căreia este necesară translatarea frontierei de stat.

2.Ordinul nr. 563/C/30/497/589/C/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Justiţiei al României, al Ministrului Afacerilor Interne al României, al Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie al României şi al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie al României nr. 1.274/C/111/2.037/1.123/C/2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor din România în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

  • În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, conform dispozițiilor legale penale din România, interpretul vă poate ajuta în mod gratuit să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră.
  • Aveţi dreptul de a vi se comunica, în limba pe care o înţelegeţi, motivele pentru care aţi fost reţinut/arestat la domiciliu/arestat preventiv în România.
  • Măsura reţinerii sau arestării provizorii în România poate fi luată numai după ascultarea dumneavoastră în prezenţa avocatului.
  • Dacă aveţi mai puţin de 18 ani, cauza dumneavoastră va fi judecată de urgenţă şi cu precădere în România.

3.Legea concurenţei nr. 21/1996 din România se modifică şi se completează după cum urmează: 

  • Membrii Plenului Consiliului Concurenţei din România, precum şi personalul Consiliului Concurenţei din România care iau cunoştinţă de informaţii clasificate, confidenţiale sau de fapte/acţiuni care constituie secrete comerciale, bancare sau alte secrete sau informaţii sensibile protejate de lege sau reglementările interne ale Consiliului Concurenţei din România, în perioada în care desfăşoară activităţi legate de aplicarea prezentei legi, au obligaţia de a nu divulga şi de a păstra confidenţialitatea cu privire la aceste informaţii. Obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor subzistă indiferent dacă persoana mai deţine sau nu calitatea de membru al Plenului Consiliului Concurenţei din România sau aceea de angajat al Consiliului Concurenţei din România.
  • În situaţiile în care o operaţiune de preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau a unor active prezintă riscuri pentru siguranţa naţională, Guvernul României, potrivit avizului Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe, va emite o hotărâre prin care aceasta să fie interzisă, cu respectarea competenţei Comisiei Europene în acest domeniu.