1. Legea nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
  • Într-o cambie suma de plată este scrisă în litere și în cifre; în cazul în care există neconcordanţe, prevalează suma de plată scrisă în litere. Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de neconcordanţe, suma de plată este suma cea mai mică
  • În cazul în care cambia poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie, semnături false sau semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cambia sau în numele cărora ea a fost semnată, obligațiile celorlalți semnatari rămân totuși valabile.
  • Orice acţiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu în termen de 3 ani, calculaţi de la data scadenţei.
  1. Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, din 09.06.2022, adoptată de către ANAF
  • Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, denumit în continuare SPV, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  • În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.
  • La SPV au acces persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică, direct sau prin reprezentanţii legali, desemnaţi sau împuterniciţii acestora.
  • Persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică poate cere renunţarea la utilizarea SPV.