1. Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscal.

• n vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a controalelor fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală/antifraudă fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se procedează după cum urmează:

a) se identifică acţiunile de inspecţie fiscală/de verificare documentară şi actele administrativ-fiscale încheiate ca urmare a acestor acţiuni de control fiscal şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale reprezentând impozite, taxe şi contribuţii de natura celor ce intră sub incidenţa Legii nr. 43/2023;

b) se efectuează o analiză a acţiunilor identificate potrivit celor de mai sus, care constă în verificarea constatărilor, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intră sub incidenţa prevederilor din Legea nr. 43/2023;

c) în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intră sub incidenţa prevederilor din Legea nr. 43/2023, organul de inspecţie fiscală/antifraudă fiscală completează lista prin preluarea integrală a sumei ce face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie, după caz);

d) în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce intră sub incidenţa prevederilor din Legea nr. 43/2023, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de control fiscal procedează, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie, după caz. Acestea sunt recalculate pentru aceeaşi perioadă pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anulării conform Legii nr. 43/2023;

2. Ordinul nr. 182/2023 privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare şi neechivoce cu privire la preţul produselor.

• Prezentul ordin stabileşte condiţiile de informare corectă şi neechivocă cu privire la afişarea preţurilor produselor comercializate atât prin vânzare directă, cât şi la distanţă, prin utilizarea/intermediul cardurilor de fidelitate sau altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de către operatorii economici, pentru a facilita compararea preţurilor.

• În cazul unei vânzări directe, operatorii economici sunt obligaţi să informeze consumatorii prin aplicarea pe produs sau în imediata vecinătate unde este expus produsul cel puţin a preţului celui mai mare al produsului respectiv, chiar dacă este afişat şi preţul redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate sau a altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de operatorul economic, utilizând pentru toate preţurile aceleaşi caractere de font, culoare, mărime şi alte caracteristici.

• În cazul unei vânzări online, operatorii economici sunt obligaţi să informeze consumatorii prin afişarea în acelaşi câmp vizual în care este expus produsul cel puţin a preţului celui mai mare al produsului respectiv, chiar dacă este afişat şi preţul redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate sau a altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de operatorul economic, utilizând pentru toate preţurile aceleaşi caractere de font, culoare, mărime şi alte caracteristici.

• Solicitarea şi utilizarea de către operatorii economici a cardurilor de fidelitate sau altor instrumente de fidelizare a consumatorilor la comercializarea produselor fără să se asigure beneficii consumatorilor sunt interzise.