1. Ordinul nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

 

  • Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerţului, depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal formularul «Cerere de înregistrare fiscală», care reprezintă anexă la formularul «Cerere de înregistrare în registrul comerţului», având completată secţiunea corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată.
  • Persoana impozabilă care nu este supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii «Date privind vectorul fiscal», secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată» din declaraţie.

 

  1. Legea nr. 68/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

 

  • Deplasarea unei persoane din România într-o altă ţară sau dintr-o altă ţară în România în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susţinerea, în orice mod, a unei entităţi teroriste constituie deplasare în scopuri teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
  • Furnizorii de servicii mass-media au obligaţia de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepţii, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susţine cauza şi/sau activităţi ale entităţilor teroriste.