1. Circulara nr. 31/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
  • Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului  13/2011privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 octombrie 2022, Banca Naţională a României hotărăște: Începând cu data de 6 octombrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,25% pe an.

 

       2. Ordinul nr. 2522/2022 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

  • Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit legii, o singură dată pentru cel mult 24 de luni.
  • În conformitate cu prevederile art. IV  (1)din Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative, autorizaţiile de construire deja prelungite cu cel mult 12 luni, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a legii, respectiv la data de 13 iunie 2022, mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferenţa până la 24 de luni.