Exceptia de neconstitutionalitate se refera la prevederile pct. 8 (viii) al pct. 13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2015  care stabilesc faptul ca: “In situatiile prevazute la pct. Vii, daca operatorul economic achita amenda contraventionala sau jumatate din cuantumul acesteia, precum si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara inceteaza de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator. Suma de bani egala cu de zece ori amenda aplicata se face venit la bugetul de stat, poate fi achitata la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului si nu se restituie in cazul in care, la solicitarea operatorului economic, instanta de judecata anuleaza procesul-verbal de constatare a contraventiei”.

Argumentele invocate in Expunerea de motive sunt reprezentate de lipsirea de efecte a unei hotarari judecatoresti care incalca prevederile constitutionale ce consacra separatia si echilibrul puterilor in stat, prin textul de lege sus – mentionat, intrucat “desi procesul verbal de constatare a contraventiei este supus controlului instantei de judecata, hotararea judecatoreasca de anulare a acestuia nu are nicio finalitate cu caracter reparatoriu pentru persoana vatamata in patrimoniul sau, intrucat amenda si suma de bani achitata nu se restituie”.

Astfel, pe de o parte, operatorul economic nu poate solicita recuperarea sumei de  bani achitate, iar, pe de alta parte, instanta de judecata este impiedicata de dispozitiile criticate sa repuna partea in situatia anterioara constatarii masurii contraventionale, desi procesul – verbal de contraventie poate fi anulat sub aspectul legalitatii.

De asemenea, se motiveaza faptul ca “prevederile Ordonantei incalca principiul proportionalitatii intre mijloacele folosite si scopul obtinut. Astfel, achitarea amenzii contraventionale sau jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, precum si o suma egala cu de 10 ori amenda aplicata, in vederea incetarii sanctiunii complementare a suspendarii activitatii operatorului economic, apare ca o masura disproportionate pentru operatorul economic, suma de bani avand un caracter exorbitant, acesta fiind practic constrains de organele statului sa suporte o sarcina inechitabila si neconstitutionala in vederea exercitarii unei libertati fundamentale”.

“Plata unei asemenea sume, care are caracter arbitral, constituie nu doar o masura de restrangere a exercitiului drepturilor, ci si o obligatie excesiva asupra patrimoniului operatorului economic, care poate conduce la o imbogatire a statului corelativ cu diminuarea proprietatii persoanei, neconforma cu principiile unei societati democratice.”

Fata de aceste prevederi, Avocatul Poporului considera actul normativ criticat ca fiind neconstitutional in ansamblul sau, intrucat afecteaza accesul liber la justitie, dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica de a obtine repararea pagubei, conditiile restrangerii exercitiului unor drepturi si libertati precum si libertatea economica ale persoanelor vizate.