Obligatiile instituite prin prezenta ordonanta se adreseaza operatorilor economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie. Acestia sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, cat si sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor.

Sunt exceptate de la aceasta obligatie incasarile efectuate din: a) comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie efectuat de catre producatorii agricoli individuali, autorizati in conditiile legii, in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate; b) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati; c) transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul; d) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare; e) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii; f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale; g) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult; h) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda; i) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; j) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii; k) incasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; l) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte; m) serviciile de transport feroviar public de calatori in trafic intern si international, prestate de societati comerciale persoane juridice romane, pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii; n) activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede; o) serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede; p) livrarile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce functioneaza pe baza de acceptatoare de bancnote sau monede si contin un sistem de contorizare electronic si/sau mecanic, ca parte integrata constructiva din automat, care sa permita inregistrarea, evidentierea si controlul sumelor incasate, cu exceptia livrarilor de produse energetice, astfel cum sunt definite in titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; q) comertul de tip cash and carry desfasurat de comerciantii care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane fizice inregistrate in baza de date a vanzatorului, in scopul utilizarii acestora ca produse consumabile.

Potrivit Ordonantei, in categoria aparatelor de marcat electronice fiscale sunt incluse: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client, dar si casele de marcat electronice fiscale si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa care permite integrarea intr-un sistem informatic.

Incalcarea prevederilor Ordonantei constituie contraventie si este sanctionata cu amenda contraventionala, avand o valoare cuprinsa, dupa caz, cu suma cuprinsa intre 2.000 si 60.000 lei.

Trecerea la casele de marcat specificate prin prezenta Ordonanta urmeaza sa fie efectuata treptat, Ordonanta instituind un termen maxim limita pana la care operatorii trebuie sa se conformeze obligatiei, respectiv pana la data de 01.04.2016 pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, 1 iulie 2016, pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, si 1 noiembrie 2016, pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.