Ordinul nr. 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice

Potrivit prevederilor Ordinului sus – mentionat, actiunile asigurate si permise de serviciul «Spatiul privat virtual» sunt:

a)     modificarea datelor de identificare a utilizatorului si schimbarea modalitatii de anuntare;

b)    comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum si a altor documente si informatii;

c)     descarcari de documente;

d)    renuntarea la folosirea serviciului;

e)     monitorizarea istoricului accesului si actiunilor prevazute la lit. a)-d).”

Documentele ce pot fi comunicate prin Serviciul “Spatiul privat virtual”, sunt urmatoarele: Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013, Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015, Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015, documente care se emit automat.

De asemenea, la cererea contribuabilului se pot emite: “Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de. . . “,“Nota obligatiilor de plata”, “Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”, “Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”.

Documentele emise de contribuabil si comunicate organului fiscal sunt urmatoarele:  Cerere privind “Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de . . . ” , Cerere privind “Nota obligatiilor de plata”, Cerere privind “Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”, Cerere privind “Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”.