Achiziționarea unui teren pentru exploatare sau în vederea ridicării unei construcții presupune o cercetare amănunțită din partea cumpărătorului. Statutul juridic a unui teren poate fi mai greu de stabilit decât acela al unei clădiri. Multe terenuri nu sunt incluse în circuitul cadastral, alte terenuri nu sunt scoase din circuitul agricol, deci nu pot fi folosite pentru construcţii. Prin urmare, este nevoie de o minimă cercetare, pentru a vedea dacă obiectul achiziţiei nu ridică chestiuni de ordin legal.

Un avocat specializat tranzacții imobiliare, due diligence și construcții se poate ocupa de cercetarea preliminară necesară precum și de obținerea documentelor necesare, în vederea efectuării tranzacției imobiliare în condiții cât mai bune și în avantajul clientului, recomandă avocaţii specialişti de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Apelând la un consultant specializat în tranzacţii imobiliare, due diligence şi construcţii aveți siguranța că achiziția va îndeplini toate condițiile necesare și că nu vor exista surprize neplăcute după efectuarea tranzacției.
În primul rând, cumpărătorul trebuie să se asigure că terenul corespunde obiectului investiției pe care o are în vedere și, totodată, că statutul juridic al terenului permite achiziționarea acestuia. Iată alte câteva aspecte la care trebuie să fiţi atenţi.

Verificarea stării terenului. Intravilan construibil sau neconstruibil? – Până la încheierea tranzacţiei este recomandat să se cunoască starea terenului şi încadrarea acestuia în aria construibilă. Cei care vor să ridice o construcție trebuie să țină cont că un teren poate fi situat în zona de intravilan, dar să fie neconstruibil. De aceea este indicat să se solicite un certificat de urbanism informativ, înainte de semna contractual de achiziţie. Prin acest certificat, autorităţile fac cunoscute cumpărătorului (sau celui care solicită actul) elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor deja existente şi stabilesc cerinţele urbanistice care trebuie îndeplinite.
Imobilul trebuie să fie înscris în Cartea funciară – Încheierea de intabulare este dovada faptului că terenul în cauză este înscris în Cartea funciară. Pentru ca un teren să poată fi înscris în Registrul de Carte Funciară se întocmește o documentație cadastrală de către un expert cadastral autorizat. Această documentație are la bază date tehnice despre teren (suprafața măsurată, schița terenului, coordonate etc.), cât și actele de proprietate ale terenului.
Verificarea autenticității procurii – În cazul tran¬zacțiilor cu terenuri, contractele pot fi semnate în fața notarului public în persoană sau prin mandatar, cu procură autentică. În practica recentă, notarii solicită, anterior autentificării contractelor, verificarea procurilor, pentru a vedea dacă acestea nu au fost revocate.
Verificarea istoricului de adresă poștală și cereri de restituire. Totodată, este recomandabil ca vânzătorul să obțină de la primăria competentă adeverințe privind istoricul de adresă poștală al imobilului și situația cererilor de restituire, în baza legilor speciale (de exemplu, Legea 10/2001; Legea 18/1991 etc.), pentru fiecare adresă.

Pe lângă asistența acordată pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, un avocat specializat în tranzacții imobiliare, due diligence şi construcţii poate face verificările necesare la diverse instituții. Apelând la un avocat specializat, tranzacția poate fi încheiată mult mai rapid și în condiții mult mai sigure, atrag atenția avocații specializați în tranzacții imobiliare, due diligence și construcții de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2017. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.