Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură a oferit asistență juridică și reprezentare unui cetățean român într-un litigiu având că obiect contestația împotriva Deciziei de compensare, solicitând instanţei să dispună anularea deciziei şi stabilirea valorii compensaţiilor în mod corect şi obiectiv.

Așadar, societatea de avocatură a reușit să obțină compensații mai mari față de cele instituite de CNCI, ajungând la suma de aproximativ 3.000.000 lei.

Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură oferă servicii juridice profesioniste cu ajutorul avocaților specializați în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile din România, care să asiste persoanele îndreptățite la contestarea Deciziilor de compensare în față instanțelor judecătorești din România.

Avocații specializați în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile din România au elaborat cererea de chemare în judecată, solicitând instanței să dispună anularea Deciziei de compensare și să stabilească în mod corect numărul de puncta aferent valorii imobilului preluate în mod abuziv de stat, conform grilei notariale și a expertizei evaluatorii pentru stabilirea valorii reale.

Un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile din România va putea întreprinde toate măsurile necesare în vederea restituirii imobilelor în natură sau în echivalent, ținând cont de termenele prevăzute de lege în care pot fi atacate Deciziile de compensare emise de către CNCI, asistând persoanele îndreptățită inclusiv în vederea efectuării evaluării de către un expert autorizat pentru a stabili o valoare a imobilelor în conformitate cu grilele notarilor publici, astfel cum prevede Legea nr. 165/2013.

Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile care să asiste și să reprezinte persoanele interesate în vederea contestărilor Deciziilor de compensare în față instanțelor judecătorești din România.