Aceasta interdictie se poate extinde o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatului in unitate.

Sunt excluse de la aplicarea interdictiei sus-mentionate situatiile in care concedierea a intervenit ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii, potrivit art. 25 alin. (4) din Ordonanta.

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza: a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

 

Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1), precum si concediul fara plata prevazut la art. 6 alin. (1). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.  Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul: a) salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an sau de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie.

Nerespectarea acestor drepturi ale salariatilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

In baza controlului intern, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala verifica, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse si stabilirea drepturilor de indemnizatie lunara si stimulent de insertie. Neregulile constatate se sanctioneaza in conditiile legii.