Modalități de prevenire a insolvenței în România

Insolvența în România este acea stare a unei societăți comerciale atunci când se află în imposibilitatea financiară de a-și plăti datoriile certe, lichide și exigibile față de creditori, indiferent dacă izvorăsc din relații comerciale, de muncă sau de orice altă natură. Prin adoptarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, legiuitorul a urmărit instituirea unor măsuri de redresare financiară, astfel încât societatea comercială să își poată continua activitatea economică. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în insolvență, faliment și procedurile de prevenire a insolvenței în România care vă poate oferi asistență și reprezentare juridică de calitate în ipoteza în care o societate comercială se află în dificultate financiară, prin adoptarea unor strategii de prevenire a insolvenței.

Insolvență vs faliment

Insolvența și falimentul reprezintă două etape distincte în durata de viață a unei societăți comerciale. Așa cum am precizat anterior, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, insolvența reprezintă o stare a patrimoniului, caracterizată de faptul că societatea comercială nu deține fondurile necesare pentru acoperirea datoriilor față de creditori. Deschiderea procedurii insolvenței este urmată de o perioadă de observație, fiind urmată de procedura de reorganizare judiciară și/sau faliment. Procedura insolvenței oferă operatorului economic posibilitatea de redresare financiară.

Falimentul reprezintă ultima etapă din procedura insolvenței în România, fiind caracterizată de lichidarea bunurilor societății comerciale pentru acoperirea datoriilor.

Procedura acordului de restructurare

Societatea comercială aflată în stare de dificultate poate propune un acord de restructurare, care este întocmit de administratorul restructurării sau de debitor, cu asistenţa administratorului restructurării.

Acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale căror creanţe sunt afectate, urmând a avea loc negocieri cu aceștia. Acordul de restructurare se votează doar de creditorii ale căror creanţe sunt afectate, creditorii ale căror creanţe nu sunt afectate neavând un drept de vot asupra acestuia. Ulterior îndeplinirii procedurii de vot şi într-un termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului-verbal de constatare a votului, societatea comercială trebuie să depună la instanţa competentă o cerere de confirmare a acordului de restructurare, urmând să fie judecată în procedură necontencioasă fără citarea părţilor, în cameră de consiliu, iar judecătorul-sindic va pronunţa o soluţie în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii.

Dacă un acord de restructurare este confirmat de instanţa de judecată, activitatea debitorului va trebui restructurată în conformitate cu prevederile acestuia.

Un avocat specializat în insolvență, faliment și procedurile de prevenire a insolvenței în România vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în domeniul dreptului comercial, în special în ceea ce privește prevenirea insolvenței în România.

Concordatul preventiv

Aprobarea procedurii concordatului preventiv este de competența judecătorului sindic care va numi un administrator concordatar contractat de către debitor. Administratorul concordatar elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare, prin care sunt propuse măsuri de restructurare, având drept scop redresarea economică a societății comerciale.

În cazul în care planul de restructurare este aprobat, procedura concordatului preventiv se încheie, urmând să fie puse în aplicare prevederile acestuia pentru redresarea economică a societății comerciale.

Astfel, o societate comercială în România poate întâmpina dificultăți pe plan economic, însă Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a prevăzut și modalități de redresare a acesteia, precum acordul de restructurare și concordatul preventiv. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel internațional pentru asistența juridică de cea mai înaltă calitate, în cadrul acesteia activând avocați specializați în insolvență, faliment și procedurile de prevenire a insolvenței în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.