Sesizarile se transmit de catre persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim, conform formularului prevazut in anexa nr. 1 la Regulament. Autorii sesizarilor sau imputernicitii acestora autorizati sa ii reprezinte trebuie sa furnizeze si copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a sustine sesizarea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile si, in masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute alte informatii si documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile.

Sesizarile trebuie sa respecte, potrivit Regulamentului, o serie de coditii de admisibilitate, respectiv: sa aiba ca obiect incalcarea art. 2 alin. 2 din Legea 111/1991 (orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii) si sa fie demonstrat un interes legitim in sustinerea sesizarii. Interesul legitim poate fi direct sau indirect, insa existenta acestuia nu se prezuma, ci trebuie demonstrata.

Consiliul Concurentei analizeaza si decide doar cu privire la acele practici de concurenta neloiala apreciate potrivit informatiilor si documentelor furnizate in formularul de sesizare, care au ca scop sau ca efect afectarea activitatii concurentilor pe piata, respectiv a capacitatii acestora de a actiona, de natura sa aduca atingere bunei functionari a pietelor si care astfel produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.

Termenul de solutionare a sesizarilor referitoare la practicile de concurenta neloiala pentru care autoritatea de concurenta a decis declansarea unei cercetari aprofundate este de 60 de zile de la data la care dosarul cauzei este complet, autoritatea de concurenta aflandu-se in posesia tuturor datelor si informatiilor relevante. Autorul sesizarii va fi informat in scris cu privire la acest fapt, termenul prevazut la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 11/1991 incepand sa curga de la aceasta data.

Decizia prin care se constata si se aplica sanctiuni constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. Aceasta poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti. Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita se achita de contravenient prin numerar sau ordin de plata, catre bugetul de stat, in termen de 30 de zile de la comunicarii deciziei. In caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei, prin directiile care au instrumentat cazul, va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare.