In aceasta situatie, creditorii politelor de asigurare (persoana asigurata, beneficiarul asigurarii sau persoana pagubita), pot solicita plati direct de la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), ce are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator intrat in procedura de faliment. Destinatia principala a sumelor, aflate la dispozitia FGA, este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare).

Creditorii de asigurari pot solicita plati, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi: sumele cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativa, in situatia incetarii contractului de asigurare, si despagubirile/indemnizatiile cuvenite creditorilor de asigurari rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate cu ASTRA.

In situatia unor daune produse anterior deciziei ASF si pentru care a fost deschis dosar de dauna la asigurator, dar si in situatia producerii in viitor a riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratii/beneficiarii asigurarii/persoanele pagubite se pot adresa FGA.

Din momentul publicarii Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, persoanele indreptatite la plata despagubirilor de la FGA se pot adresa acestuia si ulterior, daca dreptul de creanta s-a nascut dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment.

Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. (1) si (2), FGA va proceda la deschiderea dosarelor de dauna, de constatarea tehnica a avariilor, de instrumentarea dosarelor de dauna, precum si de avizarea lor din punct de vedere tehnic.

In vederea platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, FGA va lua urmatoarele masuri: va prelua de la ASTRA evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare; va publica lista potentialilor creditori de asigurari, conform evidentelor preluate de la ASTRA; va primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna, ia toate masurile pentru constatarea tehnica a avariilor, instrumentarea si avizarea dosarelor de dauna din punct de vedere tehnic; va verifica dosarele de dauna si creantele de asigurari inregistrate in evidentele sale, tinand seama de normele aplicabile in materie si de conditiile de asigurare generale si specifice prevazute in contractele de asigurare incheiate cu ASTRA; va intocmi listele creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile urmeaza a fi platite din disponibilitatile sale. Dupa aprobarea acestor liste de catre comisia speciala, se efectueaza platile indemnizatiilor/ despagubirilor catre creditorii de asigurari, cu respectarea prevederilor legale. Sumele acceptate la plata vor fi achitate de FGA dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Pentru a recupera o creanta, trebuie depusa le FGA o cerere motivata, care trebuie sa respecte anumite cerinte standard, insotita de documentele justificative.

Pentru sumele de recuperat care depasesc plafonul legal de despagubire, orice persoana este in drept de a urma procedura legala prevazuta de Legea insolventei nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.