Regulamentul stabileste procedurile de lucru privind inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a imobilelor, avizarea si receptia lucrarilor de specialitate, precum si alte atributii specifice domeniului de activitate al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ca urmare a creerii unui sistem informatic integrat de cadastru si carte funciara.

Potrivit Proiectului, sunt aduse o serie de importante modificari ale articolelor existente, dar sunt de asemenea introduse si articole noi, respectiv cu privire la:

–       Modalitatea de infiintare a birourilor de relatii cu publicul

–       Obligatiile biroului de relatii cu publicul

–       Cuprinsul cartilor funciare

–       Inregistrarea in cartea funciara a dezmembramintelor dreptului de proprietate

–       Intabularea si inscrierea provizorie

–       Inscrisurile care pot fi notate in Cartea Funciara

–       Procedura intocmirii documentatiei cadastrale si inscrierea in cartea funciara

–       Modalitatile de solutionare a cererilor de reexaminare

–       Radierea din cartea funciara

–       Anularea unui numar cadastral

In ceea ce priveste intabularea sau inscrierea provizorie, potrivit Proiectului, aceasta se efectueaza in baza inscrisurilor prevazute de Legea nr. 7/1996, republicata, art. 888 din Codul civil precum si a altor inscrisuri prevazute expres de lege, fata de reglementarile din actualul Ordin care mentioneaza faptul ca intabularea se efectueaza numai in baza unui inscris autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania, a unei hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile dupa caz, a unui certificat de mostenitor sau a unui act administrativ care, in conditiile prevazute de lege, are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus inscrierii in cartea funciara.

Mai mult, ca si noutate, Proiectul mentioneaza ca, in cazul in care unul din coproprietari declara ca nu detine originalul si solicita eliberarea unei copii a titlului de proprietate pentru inscrierea in cartea funciara, oficiul teritorial va permite accesul notarului public in vederea legalizarii copiei de pe cotorul titlului.

In ceea ce priveste inscrierea dezmembramintelor de proprietate in cartea funciara, proiectul prevede ca si acte in baza carora se va face inscrierea, urmatoarele: actul juridic prin care s-a constituit dezmembramantul dreptului de proprietate privata; planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren afectata de dezmembramant.

Se modifica de asemenea prevederile prin care se reglementeaza situatia in care nu exista acte de proprietate asupra terenului, respectiv se introduce prevederea prin care persoanele interesate pot solicita notarea posesiei in cartea funciara conform art. 40 alin. (7) si art.13 alin. (3) lit. c)-f) din Legea nr. 7/1996, republicata.

Fata de prezenta reglementare, s-a eliminat prevederea prin care operatiunea de alipire/dezlipire, in situatia in care imobilul era grevat de drepturi reale sau alte sarcini, se face doar prin acordul tertilor dat in forma autentica, in noua procedura specificandu-se doar acordul tertilor.

Proiectul ANCPI se afla in prezent in stadiul dezbaterilor, nefiind aprobat pana la aceasta data.