Principalele modificari aduse Regulamentului nr. 4/2014 se gasesc in Titlul I Raportari de date si informatii privind statistica monetara si financiara, balanta de plati, datoria privata externa a Romaniei pe termen mediu si lung, precum si emisiunile si detinerile de titluri de valoare si in Titlul III Raportarea de date si informatii in scopul monitorizarii activitatii de plati, astfel:

Pentru implementarea noilor reglementari statistice ale Bancii Centrale Europene in domeniul statisticii societatilor de asigurare, se introduce un nou capitol in cadrul Titlului I. In cuprinsul capitolului XI Statistici privind activele si pasivele societatilor de asigurare se definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului BCE/2014/50. Cerintele de raportare se aplica societatilor de asigurare persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale societatilor de asigurare din Spatiul Economic European si sucursalelor din Romania ale societatilor de asigurare din state terte.

Societatile de asigurare vor avea obligatia sa raporteze trimestrial Bancii Nationale a Romaniei – Directia Statistica seturile de date statistice, cu privire la: Situatia activelor si pasivelor existente in sold; Ajustari din reevaluare; Provizioane tehnice de asigurari generale; Ajustari din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurari generale; Prime, contributii, indemnizatii, venituri si comisioane.

Astfel, potrivit noilor prevederi, in cazul unei plati ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) a carei valoare este egala ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data platii, clientii ordonatori au obligatia transmiterii formei electronice a formularului DPE, in maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea platii.

Clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia sa completeze formularul “Declaratie de incasare externa (DIE)” pentru orice incasare de la nerezidenti, a carei valoare este egala ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data incasarii, in cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor.

Totodata, persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe, pe termen de cel mult un an si care au prelungit cu mai mult de un an valabilitatea contractului, au obligatia sa notifice operatiunile respective la BNR.

Cu privire la Raportarea de date si informatii in scopul monitorizarii activitatii de plati, in vederea implementarii Regulamentului (UE) nr. 1409/2013 al Bancii Centrale Europene privind statisticile referitoare la plati (BCE/2013/43), act normativ care stabileste cadrul unitar, la nivelul Uniunii Europene, de colectare a informatiilor statistice referitoare la plati si sisteme de plati si a Orientarii Bancii Centrale Europene nr.15/2014 privind statisticile monetare si financiare, se modifica in sensul ca obligatiile de raportare referitoare la plati, instrumente de plata si sisteme de plati stabilite prin proiectul de act normative, cuprinse in anexele XI.1 – XI.3 si XII.1 – XII.4, se refera la indicatorii statistici si metodologia de raportare a acestora care vor permite Bancii Nationale a Romaniei sa aduca la indeplinire dispozitiile celor doua acte normative europene mentionate anterior precum si atributiile legale ale bancii centrale cu privire la monitorizarea sistemelor de plati si a instrumentelor de plata.

Indicatorii cuprinsi in anexele mentionate anterior vor permite colectarea de date si informatii statistice cu privire la (i) activitatea desfasurata in domeniul platilor de noi categorii de furnizori de servicii plata (institutii de plata si institutii emitente de moneda electronica), (ii) utilizarea si procesarea instrumentelor de plata in format nou (conform cu standardele SEPA), (iii) evolutiile in ceea ce priveste utilizarea monedei electronice, (iv) fraudele produse prin intermediul instrumentelor de plata.