Potrivit prevederilor Proiectului, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si dispozitiile referitoare la aplicarea taxarii inverse asupra livrarii de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila (vechiul art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.)

Potrivit vechilor dispozitii legale, regulile privind taxarea inversa se aplicau comerciantilor care detineau o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectiva persoana impozabila este comerciant de energie.

Prin noile dispozitii ale art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, regulile privind taxarea inversa au fost extinse si pentru comerciantii care detin o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica.

Avand in  vedere ca formularul de declaratie utilizat de comerciantii persoane impozabile cumparatori de energie electrica este aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089), conform Proiectului s-a considerat necesara modificare formularului, a instructiunilor de completare si a procedurii de gestionare a declaratiei.

Potrivit prevederilor Proiectului, declaratia se depune annual, la organul fiscal competent, pana la data de 10 decembrie sau in perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic urmator, in situatia in care persoana impozabila obtine licenta de furnizare a energiei electrice in luna decembrie.

Depunerea declaratiei peste termenul legal de depunere constituie contraventie, potrivit dispozitiilor art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 336 alin. 2 lit. d) din acelasi act normativ.

Declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator celui in care se depune declaratia, in situatia in care energia electrica a fost achizitionata in perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica in perioada 1 – 31 decembrie, declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator celui in care se obtine licenta.