Conform prevederilor Proiectului, Notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nu este necesara, cu exceptia urmatoarelor cazuri privind:

a)     Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, precum si a datelor privind starea de sanatate si viata sexuala;

b)    Prelucrarea datelor genetice si biometrice;

c)     Prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografica a persoanelor fizice prin mijloace de comunicatii electronice;

d)    Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la savarsirea de infractiuni de catre persoana vizata ori la condamnari penale, masuri de siguranta, sau sanctiuni administrative ori contraventionale aplicate persoanei vizate,  efectuate de catre entitati de drept privat;

e)     Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, avand ca scop monitorizarea si/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

f)     Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice in cadrul unor sisteme avand ca scop adoptarea unor decizii automate individuale in legatura cu analizarea solvabilitatii,a situatiei economico  financiare, a faptelor susceptibile de a atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor fizice, de catre entitati de drept privat;

g)     Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuate in cadrul activitatilor de marketing direct;

h)    Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, efectuate prin intermediul internetului sau a mesageriei electronice;

i)      Prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute la lit. a), referitoare la proprii membri, efectuate de asociatii, fundatii sau orice alte organizatii fara scop patrimonial, exclusiv in vederea realizarii specificului activitatii organizatiei, in masura in care datele sunt dezvaluite unor terti fara consimtamantul persoanei vizate;

Exceptiile de la obligatia de a notifica, nu exonereaza operatorul de indeplinirea celorlalte obligatii care ii revin potrivit dispozitiilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, cu precadere a celor privind asigurarea drepturilor persoanelor vizate, precum si a confidentialitatii si securitatii datelor.