Conform prevederilor Proiectului, procedura se aplica pentru contribuabilii care opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

Documentul de certificare se intocmeste de catre consultantii fiscali, care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali ai societatilor de consultanta fiscala.

Nota de certificare se intocmeste potrivit dispozitiilor prevazute de normele de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor si se depune de catre consultantul fiscal, in baza acordului dat de catre contribuabilul titular al declaratiei certificate pentru depunerea la organul fiscal. Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se presteaza serviciul de certificare, impreuna cu declaratia certificata sau ulterior depunerii acesteia.

Nota de certificare contine in mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum si elemente cum ar fi: cuantumul si natura creantei fiscale declarate, cuantumul bazei de impozitare si natura creantei fiscale la care se refera aceasta; orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile.

In situatia in care se certifica o declaratie rectificativa, in nota de certificare se mentioneaza natura creantei, precum si cauzele care au generat rectificarea. In situatia in care se certifica o declaratie cu rezerve, in nota de certificare se mentioneaza motivatia acesteia. In situatia in care se certifica un tip de impozit/venit/taxa/ declarat, se considera ca certificarea vizeaza toate operatiunile/informatiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxa aferent declaratiei fiscale certificate.

Nota de certificare se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul Agentiei Nationale de Administratie Fiscala si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

In ceea ce priveste schimbul de informatii dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali, acesta se desfasoara dupa cum urmeaza: camera Consultantilor Fiscali transmite Agentiei Nationale de Administrare lunar, la data de 20 ale lunii, Lista consultantilor fiscali care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala si care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.