Astfel, potrivit Hotararii, pentru anul 2015 se aloca un plafon suplimentar al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 200 milioane de lei.

In anul 2016 se pot emite garantii si din diferenta ramasa nealocata din plafonul aferent anului 2015, precum si din diferenta neutilizata pana la data de 31 decembrie 2015 din sumele alocate finantatorilor din plafonul ramas disponibil in anul 2015. Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata precum si cea alocata neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2015 se publica pe site-ul FNGCIMM si Ministerului Finantelor Publice, pana in data de 31 ianuarie 2016 si se utilizeaza cu prioritate de catre finantatori.

Conform notei de fundamentare, propunerea de suplimentare a plafonului pe anul 2015 asigura continuitatea in conditii optime a programului Prima Casa in perioada ramasa pana la finele anului 2015 si inceputul anului 2016, fara a se crea disfunctionalitati resimtite in randul beneficiarilor persoane fizice care doresc sa achizitioneze/construirea unei locuinte si care in conditiile neasigurarii resurselor necesare derularii procesului pana la sfarsitul anului 2015 si/sau nefinalizarii procesului de alocare a plafonului aferent anului 2016, ar fi expusi riscului pierderii avansurilor prevazute in antecontractele incheiate cu promitentii vanzatori.

FNGCIMM care actioneaza ca administrator al programului Prima Casa, a transmis Ministerului Finantelor Publice propunerea de suplimentare a plafonului alocat pe anul 2015 pentru programul guvernamental Prima Casa, cu suma de 696 milioane de lei, urmare a solicitarilor transmise de catre bancile inregistrate in program, plafoanele alocate acestora fiind consummate in totalitate.