Acest impozit va fi stabilit in functie de destinatia proprietatii – cladiri – rezidentiale şi cladiri nerezidentiale, in mod diferit fata de prezenta reglementare care prevedere stabilirea impozitului in functie de personalitatea juridica a proprietarului: persoane fizice sau juridice.

Astfel, pentru cladiri rezidentiale, cota impozitului va fi cuprinsa intre 0,08 %- 0.2%. In cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabila a cladirii, determinata tabelar, iar in cazul persoanelor juridice valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare.

In prezenta reglementare, persoanele fizice platesc un impozit calculat ca procent de 0,1% din valoarea impozabila, determinata pe baza suprafetei construite desfaşurate, de tipul cladirii, rangul şi zona in cadrul localitatii unde este amplasat imobilul. In cazul in care dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate, atunci suprafata construita desfaşurata a cladirii, se determina prin inmultirea suprafatei utile cu 1,2. In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri este calculat in cota procentuala asupra valorii inregistrate in contabilitate. Cota standard este cuprinsa intre 0,25-1,5%. In cazul nereevaluarii cladirilor, se aplica o cota majorata: 10%-20%, pentru cladirile nereevaluate in ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinta sau 30%-40%, pentru cele nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

Cota impozitului pe cladiri nerezidentiale, va fi cuprinsa intre 0,2%-1,3%. Baza de calcul atat in cazul persoanelor fizice,cat și in cazul persoanelor juridice va fi valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare. In situatia in care la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai in situatia cand se deduc cheltuielile cu utilitatile.

De asemenea, se doreste reglementarea modului de calcul al taxei pe cladiri in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare, distinct de reglementarile specifice impozitului pe cladiri. Astfel, se intentioneaza a se elimina disfunctionalitatile in Codul fiscal actual pentru calculul taxei pe cladiri și a se stabili un termen de plata a taxei,  pana la data de 25 a fiecarei luni, pe perioada in care este detinut dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

In plus, persoana care datoreaza taxa pe cladiri va avea obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract.

Mai mult, Proiectul prevede eliminarea impozitarii suplimentara a celor care detin mai multe cladiri, concomitent cu abrogarea prevederilor de majorare a impozitului pentru cladirile utilizate ca locuinta a caror suprafata depașește 150 mp. Actuala prevedere avea coordonatele unui sistem de impozitare a averii, iar in lipsa unei baze de date la nivel national a tuturor proprietatilor, verificarea corectitudinii declaratiilor era aproape imposibila. Astfel, se va asigura caracterul de impozitare a proprietatii a actualul sistem fiscal.

Proiectul de Nou cod fiscal se afla in dezbatere publica, in stadiul de proiect de lege.