In data de 11 noiembrie 2014, Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea art. 8 alin. (5) din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Potrivit normelor legale la cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:

  • copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea “Vehicul scos definitiv din Romania”
  • certificat de radiere cu mentiunea “Vehicul scos definitiv din Romania” emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor, in original si copie
  • documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare – cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.”

OUG nr. 9/2013 defineste valoarea reziduala a timbrului constituind in suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.