Ordinul transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza a doua, alin. (3) teza a doua si alin. (4) si ale anexei I la Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 68 din 13 martie 2015, si creeaza cadrul juridic necesar aplicarii pct. 2 si 3 din cap. 3 al anexei la Decizia 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 210 din 06.08.2008.

Potrivit prevederilor Ordinului, procedura mentionata in acesta se aplica in mod corespunzator si in situatia cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la schimbul de date privind inmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord.

Procedura adoptata prin respectivul Ordin stabileste modul de cautare automatizata de catre politia rutiera a datelor privind vehiculele din Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcari ale normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari, in sistemele de evidenta a statelor member, cat si furnizarea de catre  Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, a Registrului naţional de evidenţa a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate.