In prezent, cadrul general de reglementare referitor la locuinte cuprinde: Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lege care reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiilor de locuinte, a inchirierii si administrarii locuintelor, si Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, care reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv in cazul celor care au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Prevederile Legii nr. 230/2007 se refera insa numai la imobile colective de tip bloc de locuinte.

In contextul diversificarii tipurilor de condominii, a fost necesara o redefinire a conceptului de condominiu astfel incat sa se instituie cadrul juridic necesar protejarii drepturilor tuturor proprietarilor care, pe langa proprietatile individuale, detin in coproprietate parti comune din imobil.

Prin prezentul proiect de lege se realizeaza cadrul constituirii juridice a tuturor condominiilor. Obiectivele generale urmarite de adoptarea acestui proiect legislativ sunt:

  • Eficientizarea administrarii locuintelor, fie ca sunt imobile colective tip bloc, locuinte situate in curti comune sau ansambluri rezidentiale;
  • O mai buna structura a organelor de conducere ale asociatiilor de proprietari;
  • Clarificarea responsabilitatilor si incompatibilitatilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociatiilor de proprietari;
  • Instituirea regulamentului condominiului in care sa se inscrie regulile de comportament si de folosire a proprietatii;
  • Clarificarea si eficientizarea relatiei dintre autoritatile publice si asociatiile de proprietari.

Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la: a) infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari din cadrul condominiilor; b) administrarea, intretinerea si folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au structura lor locuinte sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, fiecare proprietar avand o proprietate individuala si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna.

Prezentul proiect de lege propune o noua abordare a gestiunii locuirii colective, legea fiind de asemenea aplicabila tuturor cladirilor cu mai multe locuinte sau spatii cu alta destinatie in care exista proprietati individuale si proprietati comune; cladirilor multietajate sau unor tronsoane cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii multitajate in cazul in care se poate delimita proprietatea comuna; unui ansamblu rezidential format din locuinte si/sau constructii cu alta destinatie, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale; oricaror alte imobile care au in componenta terenuri, amenajari si/sau servicii comune, parcele de teren, construite/neconstruite, care fac obiect de drept al proprietatii comune.

Prin Proiectul de Lege se reglementeaza de asemenea procedura de infiintare si inregistrare a asociatiilor de proprietari, regulamentul condominiului, asociatiile de chiriasi, cat si drepturile si obligatiile proprietarilor, modul de utilizare a proprietatii individuale si a partilor comune, modalitatile de incetare a destinatiei folosintei comune pentru partile comune din condominiu, organizare si functionarea asociatiilor de proprietari, modul de administrare a condominiilor. Sunt totodata reglementate in mod expres prevederile referitoare la veniturile si cheltuielile asociatiei de proprietari, cat si modalitatile de contractare si facturare a serviciilor de utilitati publice in condominii.

Daca proiectul de lege va fi aprobat, aceasta va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial si va abroga Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007.