Tinand seama de situatia prezenta si de necesitatile identificate in domeniul turismului, prezentul proiect de lege are in vedere reglementarea problematicii din domeniul turismului, astfel:

– de a defini atributiile specifice ale autoritatii publice centrale pentru turism, precum si de a extinde si a clarifica responsabilitatile consiliilor locale, judetene in ceea ce priveste turismul;

– stabilirea unor atributii si responsabilitati concrete in sarcina autoritatilor centrale si locale ale administratiei publice in domeniul turismului, in vederea unei abordari politice integrate si globale a sectorului turistic;

– asigurarea cadrului legal pentru intarirea comunicarii si colaborarii intre sectorul public si cel privat, pentru realizarea unei reprezentari unitare si eficiente a sectorului privat;

– stabilirea unor responsabilitati in sarcina operatorilor din sectorul privat sau commercial, in vederea asigurarii gestionarii durabile a resurselor turistice, precum si in vederea asigurarii furnizarii unor produse si servicii turistice conform unor standarde cantitative, calitative

si de siguranta;

– instituirea de raspunderi si sanctiuni pentru toate categoriile de participanti la activitatile desfasurate in domeniul turismului.

Proiectul de lege stabileste o clasificare a formelor de turism in functie de locul de provenienta, modalitatea de comercializare a vacantelor, mobilitatea turistului, mijlocul de transport folosit, caracteristici socio – cultural, continut etc.

Sunt reglementate de asemenea atributiile si obligatiile autoritati administratiei publice centrale si locale responsabile in domeniul turismului, ale Consiliului National pentru Turism, stabilindu – se totodata infiintarea unui nou organism sub coordonarea Ministerului de resort, respective Comitetul Interministerial pentru Turism, dar si caracteristicile si continutul patrimoniului turistic, in care sunt incluse: statiunile turistice si parcurile turistice. Nu in utimul rand, sunt instituite prevederi referitoare la modalitatile de sustinere si promovare a activitatii turistice, drepturile si obligatiile participantilor la activitatile de turism, cat si raspunderile si sanctiunile pentru incalcarea prevederilor legale.

Astfel, potrivit proiectului sunt considerate infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda dela 10.000 lei la 50.000 lei, urmatoarele fapte:

a) executarea in areale turistice fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a altor

constructii sau dotari decat cele admise in conditiile legii;

b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente, potrivit legii.

In categoria contraventiilor sunt cuprinse:

a) oferirea, comercializarea, vanzarea serviciilor si/ sau a pachetelor de servicii turistice de catre persoane fizice sau juridice neautorizate de catre Autoritate

b) prezentarea de informatii nereale in materialele de promovare, in oferte, pe paginile de internet si pe firmele structurilor de primire turistica si ale agentiilor de turism;

c) comercializarea serviciilor turistice de catre agentiile de turism care nu au incheiat contracte de asigurare pentru repatrierea turistilor si/ sau rambursarea sumelor platite de acestia in caz de insolvabilitate sau faliment;

d) desfasurarea de activitati turistice pe plaja fara a detine autorizatie;

e) nerespectarea obligatiei privind accesul liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor in spatiul plajei;

Sanctiunea pentru faptele sus – mentionate este amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor privind intretinerea si igienizarea zilnica a suprafetei de plaja inchiriate;

g) nerespectarea prevederilor privind mentinerea in buna stare de functionare a dotarilor de pe plaja, inclusiv a celor de agrement;

h) neasigurarea conditiilor sanitare si de protectie a mediului in zonele de imbaiere si pe plaja;

i) neamenajarea plajei cu destinatie turistica la inceputul sezonului turistic estival;

j) neasigurarea lucrarilor de canalizare si alimentare cu apa pana la zona limitrofa plajei;

l) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare acvatica si a posturilor de prim ajutor;

Sanctiunea pentru faptele sus – mentionate este amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;

k) permiterea camparii pe plaja cu destinatie turistica;

m) circulatia sau stationarea autovehiculelor pe plaja, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a utilajelor de intretinere a plajelor;

n) permiterea realizarii de activitati de comert ambulant pe plaja;

o) permiterea accesului cu animale pe plaja, cu exceptia cainilor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne si a cainilor utilitari ai persoanelor cu dizabilitati;

p) nerespectarea obligatiei privind indepartarea obiectelor periculoase de pe plaja si din zona submerse de imbaiere;

q) neafisarea instructiunilor de utilizare a plajei, a zonei si a apei de imbaiere.

Sanctiunea pentru faptele sus – mentionate este amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;