In cadrul Proiectului de lege se stabileste faptul ca autovehiculele folosite de unitatile din sistemul administratiei penitenciare vor fi exceptate de la plata timbrului de mediu. Sistemul Administratiei Penitenciarelor este constituit din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care are in subordine un numar de 47 de unitati subordonate.

Aprobarea de catre Guvern a Proiectului de lege sus-mentionat constituie prima etapa a procesului legislativ, urmand ca dupa aprobarea de catre Guvern acesta sa fie transmis Parlamentului pentru dezbatere si aprobare, apoi promulgat prin decret al presedintelui si ulterior publicat in Monitorul Oficial.

In forma actuala a Ordonantei de Urgenta, timbrul de mediu se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, fiind exceptate de la aceasta obligatie:

a)     autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

b)    autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri, precum si a celor destinate transportului prescolarilor si elevilor;

d)    autovehiculelor destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.

Totodata, conform actualei reglementari, timbrul de mediu nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:

a)     incadrate in categoria vehiculelor istorice;

b)    acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;

c)     transferate cu titlu gratuit de la autoritati sau institutii publice altor autoritati sau institutii publice;

d)    confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

e)     destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare;

f)     dobandite prin mostenire, in cazul in care aceasta a intervenit in intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;

Organul fiscal competent calculeaza cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezulta dovada dobandirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului si elementele de calcul ale timbrului, depuse de catre contribuabilul care intentioneaza sa efectueze inmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Valoarea in lei a timbrului se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.