In conformitate cu Nota de Fundamentare a Proiectului, se propun urmatoarele modificari ale Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala:

  1. Cu privire la impozitul pe dividende: se propune devansarea masurii de reducere a cotei de impozitare de la 16% la 5%, aplicabila distribuirilor de dividende intre persoanele juridice romane.
  2. Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor: se propune majorarea plafonului de incadrare in acest sistem de impunere de la 65.000 euro la 100.000 euro. Totodata, in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si pentru asezarea echitabila a sarcinii fiscale intre microintreprinderile, cu si fara salariati, se introduce un sistem diferentiat de cote impozitare, intre 1% – 3%, dupa cum urmeaza: 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati inclusiv; 2% pentru microintreprinderile cu 1 salariat; 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.
  3. Cu privire la contributiile sociale obligatorii: se propune exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor care detin o asigurare de boala si maternitate pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala – maternitate.
  4. Cu privire la taxa pe valoare adaugata, se propune reducerea cotei de TVA la 9% incepand cu data de 1 ianuarie 2016 pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.
  5. Cu privire la impozitele si taxele locale, se propune ca, in cazul inmatricularii sau inregistrarii in cursul anului a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, in termen de 30 zile de la data dobandirii.

In ceea ce priveste Codul de Procedura fiscala , proiectul priveste, printre altele, instituirea unei reguli procedurale care sa clarifice modul de acordare a reducerii de 75% a penalitatii de intarziere in cazul contribuabililor care beneficiaza de esalonare de plata; s-a armonizat procedura de verificare a situatiei fiscale personale cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal; s-au completat prevederile referitoare la conditiile de mentinere a valabilitatii unei esalonari de plata, cu situatia in care in perioada derularii unei esalonari, contribuabilul care beneficiaza de esalonare fuzioneaza cu un alt contribuabil care nu beneficiaza de esalonare.

Acest proiect de act normative a fost supus aprobarii.