Potrivit prevederilor Ordinului, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. 1 lit. a din Codul fiscal (dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici), trebuie, in aceeasi zi cu depunerea la Registrul Comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. 1 lit. c din Codul fiscal (dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă) trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a)     Persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secudare si nici in afara acestora;

b)    Niciunul dintre administratorii si/sau Asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute de OG 39/2015 privind cazierul fiscal;

c)     Evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii peroanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

Pentru evaluarea criteriului de la litera a, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.

In ceea ce priveste criteriul de la art. b), in cazul in care administratorii s/sau Asociatii persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis/au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute in OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Pentru evaluarea criteriului de la lit. c) persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.