Prin respectivul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale si procedural, emise de catre organele fiscale centrale si tiparite prin intermediul centrului de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal central, potrivit legii si stampila organului emitent, indeplinind cerintele legale aplicabile in materie.Aceste acte sunt urmatoarele: titlu executoriu; somatie; decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere; decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare; instiintare privind stingerea obligatiilor fiscale; adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti; adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti pentru sediile secundare; adresa de instiintare privind infiintarea popririi; decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti; decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice; decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice; decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice; instiintare de compensare; instiintare de restituire; document de restituire; decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii; decizie privind restituirea sumelor reprezentand cheltuielile cu bursele private; decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa; notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor Codului fiscal; notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala; notificare privind inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA; decizie privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA; decizie privind radierea din oficiu din Registrul Operatorilor Intracomunitari; notificare privind modul de completare a declaratiilor fiscale; notificare privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale; decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari de sanatate; decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor; decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate; notificare privind obligatiile fiscale restante.

Pe cale de consecinta, dupa aprobarea prezentului Ordin si publicarea in Monitorul Oficial, categoriile de acte sus – mentionate emise de catre Agentia Nationala de Administrare fiscala vor fi valabil emise si fara semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal central si stampila organului emitent.