Potrivit prevederilor Proiectului, procedura este aplicabila pentru eliberarea Deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economic ace implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoare adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitatile economice pentru care locul livrarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi realizate in Romania, care solicita inregistrarea in scopuri de tax ape valoarea adaugata in urmatoarele situatii:

a)     Inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin 1 Cod fiscal, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b)    Daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de tax ape valoare adaugata depune la organul fiscal:

a)     Cererea de inregistrare in scopuri de tva insotita de documentele pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economica, in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii in Registrul Comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA;

b)    Declaratia de inregistrare, in cazul persoanelor care nu sunt supuse inmatricularii in Registrul Comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA;

c)     Declaratia de mentiuni, in cazul persoanelor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, insotita de evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economica;

Ca urmare a analizarii informatiilor cuprinse in documentele sus – mentionate, organul fiscal competent aproba sau respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA si emite decizia privind inregistrarea in scopuri de tva potrivit prevederilor art. 316 alin. 1 lit. a sau c din Codul fiscal.

In cazul aprobarii inregistrarii in scopuri de tva, decizia se emite avand bifata casuta corespunzatoare, persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de tva, conform art. 316 alin. 1 lit. a sau c din Codul fiscal. Inregistrarea in scopuri de tva este valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii.

In cazul respingerii inregistrarii in scopuri de tva decizia se emite avand bifata casuta corespunzatoare, cu indicarea motivelor de fapt si de drept in baza carora a fost respinsa solicitarea de inregistrare in scopuri de tva.

Dupa comunicarea deciziei de aprobare a inregistrarii, compartimentul de specialitate opereaza de indata, in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA.