Dacă un investitor sau acţionar doreşte să investească într-o societate din România şi să primească un beneficiu ulterior, va credita acea societate cu o sumă de bani. În acest sens, poate încheia un contract de împrumut sau de furnizare produse, document care nu îi va garanta însă că îşi protejează (securizează) investiţia. Pentru a fi sigur că recuperează banii plasaţi, investitorul are nevoie de un contract de garanţie, spune Radu Pavel, avocat specializat în drept comercial și securizarea investiţiilor şi Managing Partner al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

De regulă, un investitor, un acționar majoritar sau minoritar sau un business angel are mai multe posibilități de a investi capital într-o societate din România. Modalitatea clasică este de a credita efectiv cu o sumă de bani respectiva societate sau de a cumpăra părți sociale. Există însă și posibilitatea  de a încheia cu societatea în cauză un contract prin care se angajează să plătească în avans anumite sume în schimbul cărora să primească bunuri sau servicii prestate de respectiva societate. Aceste investiții pot fi securizate prin intermediul contractelor de garanţie, care pot lua multiple forme. Radu Pavel, Managing Partner al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, explică ce presupune un astfel de contract de garanţie.

  1. De ce este util un contract de garantare – Multe societăţi debitoare intră în insolvenţă, îşi vând activele, îşi cesionează părţile sociale sau pur şi simplu acţionarii nu mai pot fi contactaţi. Sunt tot atâtea situaţii în care un investitor care a plasat capital în această firmă poate pierde banii, în condiţiile în care se bazează pe un simplu contract de împrumut sau de furnizare produse. Desigur, dacă apare un eveniment de acest tip, investitorul poate încerca să meargă în instanţă pentru a îşi recupera prejudiciul. Procesul poate dura însă câţiva ani, iar ulterior instanţa emite o hotărâre executorie. Însă, în multe cazuri, până este dată sentinţa, activele firmei sunt înstrăinate, şi nu mai există nimic de executat. Tocmai de aceea nu este suficient un simplu contract de furnizare bunuri şi servicii, ci este indicat ca, înainte de a pune la punct tranzacţia, să fie încheiat un contract de garantare, adică de protejare a investiţiei, recomandă avocatul specializat în investiții Radu Pavel.
  2. Ce presupune un contract de garantare – Contractele de garantare presupun instituirea unei ipoteci asupra bunurilor firmei debitoare, fie acestea bunuri mobile sau imobile.

 

  1. Ce tipuri de contracte de garantare există – Dacă este vorba de un bun imobil, se instituie o ipotecă ce este înregistrată în Arhiva Reală de Garanţii Mobiliare. Societatea în cauză nu poate vinde bunul respectiv sau chiar dacă îl vinde cu tot cu ipotecă, cumpărătorul poate fi executat. Dacă debitorul deţine bunuri imobile, atunci se poate pune ipotecă asupra acestora. Ipoteca este înscrisă în Cartea Funciară. Chiar dacă societatea debitoare vrea să vândă imobilul, nu poate, deoarece este grevat de sarcini. De asemenea, se poate pune garanţie asupra părţilor sociale, iar dacă debitorul nu îşi respectă obligaţiile, investitorul devine acţionar în firmă. O alternativă este şi instituirea unei garanţii pe o creanţă a debitorului. Dacă societatea debitoare nu îşi respectă obligaţiile din contractul de investiţii, ipoteca poate fi activată, iar creanţele pot fi recuperate de investitor, în contul datoriei. În toate aceste situaţii este indicat ca firma de avocatură să facă un raport de due diligence privind valoarea bunurilor asupra cărora se instituie ipoteca sau pentru a se vedea ce şanse există în vederea recuperării creanţelor.
  2. Ce se întâmplă dacă firma debitoare nu are suficiente bunuri pentru a garanta împrumutul – Dacă există o societate mamă care deţine mai multe societăţi fiică, atunci acestea pot garanta împrumutul cu propriile active. „Înainte de a institui ipoteci asupra activelor filialelor, trebuie verificat însă dacă tranzacţia are esenţă economică, respectiv dacă societăţile fiică vor beneficia de pe urma acesteia”, explică avocatul Radu Pavel.
  3. Avantajele contractului de garantare – Încheierea unui contract de garantare conferă investitorului calitatea de creditor garantat. De exemplu, dacă societatea debitoare intră în insolvenţă, investitorul este primul care se îndestulează. Contractele de garanție constituie titluri executorii, aspect extrem de important în recuperarea investiției. Prin urmare, dacă debitorul nu respectă prevederile contractului de investiţie, creditorul nu mai trebuie să se adreseze instanţei pentru a obține un titlu executoriu. Asta deoarece contractul de garanţie este asemănător celui de credit bancar, şi permite investitorului să execute direct bunul, după obținerea încuviinţării din partea instanţei (procedura ce durează maximum 2 săptămâni).

În ultimii ani, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a încheiat numeroase contracte de garanţie pentru clienţi români sau străini care voiau investească în companii din România.  „De regulă, debitorii care garantează cu bunurile proprii, devin mai conştiincioşi. În cazurile pe care le-am gestionat, au existat situaţii în care s-au recuperat toate sumele, şi totul a fost în regulă, situaţii în care au fost executate bunurile şi recuperaţi banii, dar şi situaţii în care debitorul, fiind în dificultate financiară a comunicat acest lucru creditorului şi s-a făcut un plan de restructurare”, a spus avocatul coordonator Radu Pavel. Dacă apelaţi la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și securizarea investiţiilor nu vor exista situaţii în care creditorul va fi luat prin surprindere, deoarece va şti din start ce riscuri îşi asumă, explică Radu Pavel, avocat specializat în securizarea investiţiilor şi Managing Partner al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție.Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2019, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil.Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pelocul 2 înRomânia în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevant expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigious ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații avocati specializati în securizarea investiţiilor, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.