Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și care se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor. Principalul obiectiv al creditorilor într-o astfel de situație este recuperarea creanței. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în recuperare creanțe și procedura insolvenței care vă poate acorda asistență și reprezentare în cazul în care urmăriți recuperarea creanței certe, lichide și exigibile împotriva unei societăți aflate în stare de insolvență în România.

Procedura de insolvență în România poate fi deschisă atât la cererea creditorului, cât și la cererea debitorului care se află în imposibilitate de acoperire a pasivului. Competența de soluționare a acestei cereri aparține tribunalului în circumscripția căruia se află sediul debitorului, respectiv a judecătorului sindic. Hotărârile judecătorului sindic sunt executorii, iar potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, acestea pot fi atacate doar cu apel.

Toate procesele în desfășurare și toate executările silite sunt suspendate de drept odată ce împotriva debitorului a fost deschisă procedura insolvenței.

Tribunalul numește și un administrator judiciar care să asigure cu celeritate protejarea intereselor creditorilor, astfel încât aceștia să obțină recuperarea creanțelor. Acesta va înștiința creditorii despre starea de insolvență a debitorului și despre declanșarea procedurii insolvenței.

Un avocat specializat în recuperare creanțe și procedura insolvenței în România vă poate reprezenta în procedura insolvenței debitoarei în vederea recuperării creanței, oferind asistență juridică de specialitate de cel mai înalt nivel.

Recuperarea creanței în procedura insolvenței în România se realizează prin înscrierea la masa credală, verificarea cererilor fiind de competența administratorului judiciar. Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei. Dacă aceasta este admisă, creditorul dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor, precum şi prin închiderea procedurii. De asemenea, și salariații au calitatea de creditor, chiar fără a depune personal declaraţiile de creanţă.

Pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este necesar ca valoarea minimă a creanței să fie de 50.000 de lei, iar pentru salariați valoarea minimă este de 6 salarii medii brute pe economie.

Ultima etapă în procedura insolvenței este reprezentată de lichidarea averii debitorului, iar sumele obținute în urma lichidării activelor vor fi distribuite către creditori.

În concluzie, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o vastă experiență în domeniul insolvenței în România, fiind recunoscută internațional pentru proiectele complexe în cadrul cărora au obținut recuperarea unor creanțe valoroase. Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri specializați în recuperare creanțe și procedura insolvenței în România prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostruhttps://avocatpavel.ro/contact/.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.