Pavel si Asociatii obtine respingerea actiunii formulate impotriva unui mare dezvoltator imobiliar, prin care s-a solicitat obligarea la respectarea dispozitiilor cuprinse in autorizatia de construire, respectarea distantelor intre proprietari si remedierea atingerilor aduse dreptului de proprietate al reclamantului, convingand cu succes instanta ca nu exista temeiuri de fapt si de drept pentru ca cererea reclamantului sa fie admisa.

14.02.2012