In baza cererii depuse de catre reclamanta pe rolul Judecatoriei Constanta, aceasta a solicitat instantei suplinirea consimtamantului paratei – o importanta societate de exploatare miniera – la incheierea unui contract de asociere in participatiune. Motivarea cererii a constat in existenta unei conventii intre parti avand ca obiect reprezentarea societatii de catre reclamantul-mandatar in vederea adjudecarii unui activ minier, obtinerea contractului de concesiune pentru teren precum si obtinerea licentei de exploatare si autorizatiilor de mediu, conventie cuprinzand o clauza in sensul ca daca nu se va achita retributia catre mandatar sau se va renunta la achizitionarea celorlalte active, intre parti se va semna un contract de asociere in participatiune, mandatarul urmand a avea o cota de 30% din profit.

Strategia adoptata de catre Pavel si Asociatii si argumentele invocate au avut drept consecinta respingerea atat a cererii introductive, cat si a apelului formulat de reclamant, intrucat obligatiile asumate de mandatar au fost de rezultat si reclamantul nu a facut dovada indeplinirii tuturor obligatiilor sale, respectiv obtinerea documentelor mentionate si nici nu a facut dovada vreunei cauze exoneratoare de culpa in ceea ce priveste partea de mandat neexecutata.

Pe cale de consecinta, instanta de apel a apreciat ca reclamantul nu si-a indepliniti integral mandatul acordat astfel ca nu este indreptatit a pretinde incheierea contractului de asociere ce ar avea ca obiect tocmai exploatarea rezervelor miniere adjudecate, in conditiile in care el nu si-a executat corespunzator propria obligatie, iar neexecutarea a facut imposibila folosirea bunului cumparat.

Pe de alta parte, instanta de apel a retinut ca in speta conventia partilor privind promisiunea societatii parate de a incheia un contract de asociere cuprinde exclusiv cota de participare a partilor la beneficii, fara niciun alt element contractual. Fata de aceasta situatie, instanta a constatat ca nu ar putea suplini vointa partilor in sensul stabilirii tuturor celorlalte clauze contractuale, fiind in mod evident a incalcare nepermisa a principiului libertatii de vointa contractuale.

24.09.2013.