Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de desfacere a contractului, printre altele, rezoluțiunea și rezilierea în România. Rezilierea și rezoluțiunea în România reprezintă sancțiuni de drept ce pot interveni pentru desfacerea unui contract în cazul în care obligațiile nu sunt respectate. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii civile, reziliere și rezoluțiune de contracte care vă poate oferi asistență juridică în ceea ce privește rezilierea contractului, respectiv rezoluțiunea contractului în România sau intentarea unei acțiuni în instanță pentru a rezilia un contract sau pentru a obține rezoluțiunea pe cale judiciară.

Contractul civil și raportul juridic este guvernat de principiul libertății contractuale, însemnând că părțile sunt libere să încheie orice tip de contracte civile în România și să determine conținutul acestora, respectând ordinea publică și bunele moravuri. Însă, în cazul în care nu sunt respectate obligațiile asumate în contractul civil, partea prejudiciată are la îndemână sancțiunea de drept ce constă în rezilierea contractului sau rezoluțiunea contractului.

Sancțiunea de a rezilia un contract în România nu intervine în cazul oricărui tip de contracte civile. Codul civil prevede o serie de condiții pentru invocarea rezilierii. Astfel, contractul civil trebuie să fie sinalagmatic, cu executare succesivă, partea care nu și-a respectat obligațiile contractuale să fi fost pusă în întârziere, iar neexecutarea să aibă un caracter repetat. În ceea ce privește rezilierea contractului, efectele se produc doar pentru viitor.

În ceea ce privește rezoluțiunea contractului în România, aceasta poate interveni în cazul contractelor cu executare uno ictu, iar neexecutarea obligației contractuale trebuie să fie însemnată.

Un avocat specializat în litigii civile, reziliere și rezoluțiune de contracte vă poate îndruma în legătură cu pașii care trebuie urmați pentru desfacerea unui contract civil prin reziliere sau rezoluțiune sau care vă poate asista cu intentarea unei acțiuni în instanță pentru a rezilia un contract sau pentru a obține rezoluțiunea contractului într-un litigiu civil.

În general, este încurajată medierea conflictelor. Însă, în cazul în care nu se poate realiza desfacerea contractului în România printr-o cerere de reziliere, partea prejudiciată se poate adresa instanței de judecată pentru a constata încetarea acestui raport juridic într-un litigiu civil, pe cale judiciară.

„Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în rezilierea sau rezoluțiunea contractelor, chiar și în procedura de desfacere a contractului printr-o acțiune în instanță într-un litigiu civil în România, având o experiență vastă în acest domeniu, a afirmat avocatul coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, pentru a putea obține rezilierea contractului în România, codul civil impune respectarea anumitor condiții. Este important de reținut că rezilierea contractului poate fi solicitată numai în cazul contractelor cu executare succesivă, iar neexecutarea obligațiilor contractuale să fie repetată. Rezoluțiunea contractului în România poate interveni în cazul contractelor cu executare uno ictu, iar neexecutarea obligației contractuale trebuie să fie însemnată. Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii civile și reziliere de contracte care vă poate îndruma în stingerea unui raport juridic printr-o cerere de reziliere, iar în cazul în care părțile nu ajung la un consens, iar medierea nu este posibilă, este necesar ca un avocat cu o experiență vastă să vă asiste cu o acțiune în fața instanței de judecată într-un litigiu civil.

Puteți lua legătura cu unul din avocații noștri specializați în litigii civile, reziliere și rezoluțiune de contracte completând formularul de contact de pe site-ul nostru, https://avocatpavel.ro/contact/ .

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro