Ratiunea Guvernului si a partenerilor sociali, Patronatelor si Confederatiilor Sindicale de a mari salariul minim brut pe economie este accea de a actualiza nivelul nevoilor lucratorilor si al familiilor acestora, raportat la nivelul general al salariilor in tara, la costul vietii, a prestatiilor de securitate sociala si a nivelului de trai al altor grupuri sociale, precum si la factorii de ordin economic, inclusiv la cerintele dezvoltarii economice, a productivitatii si a interesului care exista pentru a realiza si a mentine  un inalt nivel al fortei de munca.

In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ora in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 871/2013.

Prin Proiectul de hotarare al Guvernului se propune ca salariul minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat dupa cum urmeaza:

  1. La 975 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2015, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna, respectiv sa fie majorat cu 8,333 % fata de anul 2014;
  2. La 1.050 lei lunar, incepand cu data de 1 iulie 2015, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna, respectiv sa fie majorat cu 16,666% fata de anul 2014.

De majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata va beneficia un numar de aproximativ 1.471.356 salariati, dintre care 488.630 salariati in sectorul bugetar si 982.726 salariati in sectorul concurential, corespunzator cuantumului de 1.050 lei lunar.

Stabilirea unui salariu de baza mai mic decat cel prevazut in proiectul de hotarare al Guvernului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 la 2.000 de lei, fiind distincta de cea prevazuta de Codul Muncii. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza de catre inspectorii de munca.

In ceea ce priveste durata medie lunara a timpului de munca, raportat la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicata – Codul muncii, care reglementeaza zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, pentru anul 2015, durata medie lunara a timpului de munca este de 168,667 ore, pentru care valoarea medie orara a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta:

  1. 5,781 lei/ora pentru cuantumul de 975 lei lunar;
  2. 6,225 lei/ora pentru cuantumul de 1.050 lei lunar.

Proiectul de hotarare urmeaza sa abroge Hotararea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.