Conform prevederilor respectivei Hotarari, incepand cu data de 1 mai 2016, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora.

Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare de guvern, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Pana la data de 01.05.2016 sunt in continuare aplicabile prevederile Hotararii de Guvern nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost majorat in anul 2015 de 2 ori, astfel, incepand cu 1 ianuarie 2015 a fost majorat la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora, iar de la 1 iulie 2015 la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.