Energie și resurse naturale

Una dintre ariile de practică ce subîntinde o gamă largă de cazuri care necesită consiliere din partea unui profesionist în domeniul legal ține de legislația din domeniul energiei. Societatea noastră de avocatură oferă clienților servicii personalizate în domeniul Energiei și resurselor minerale.
De-a lungul timpului, avocații noștri au oferit consultanță în cadrul unor cazuri complexe, consiliindu-ne clienți în vederea obținerii licențelor, concesiunior, chestiuni care țin de reglementare și supraveghere.
Societatea de avocatură a consiliat cei mai mari investitori privați din domeniul mineritului, din România, precum și jucători de top din domeniul energetic în contracte ce vizau livrarea și distribuția de energie și vânzarea de resurse minerale.
Suntem mândri să fim printre specialiștii din domeniu ce pot ajuta clienții în vederea prezervării mediului înconjurător, prin consilierea acestora în privința inițiațivelor legislative din domeniul ecologic, sustenabilității strategiilor puse în practică și folosirii surselor alternative de energie.

Servicii oferite

 • Consultanță în privința reglementării din domeniul mineritului
 • Consultanță în privința obținerii licențelor pentru explorare și producție în domeniul mineritului.
 • Asistență juridică în cadrul proiectelor de investiții în domeniul energetic
 • Întocmirea de rapoarte de due -diligence în cadrul proiectelor de investiții în domeniul energetic
 • Verificarea și îndeplinirea tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente
 • Verificarea documentației în conformitate cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei  ANRE
 • Opinii juridice cu privire la interpretarea normelor internaționale emise de instituțiile Uniunii Europene aplicabile în domeniul energiei
 • Opinii juridice privind aplicarea normelor în vigoare în activitățile desfășurate în domeniul energiei
 • Consultanță juridică în proiecte de dezvoltare a centralelor fotovoltaice, obținerea certificatelor verzi, tranzacții între părțile implicate, proiecte de dezvoltare capacități energetice de producție ce folosesc surse de energie regenerabilă etc.
 • Consultanță juridică în proiecte de construcții de centrale fotovoltaice și modernizare a centralelor existente
 • Negociere și mediere de contracte de parteneriat în domeniul energetic
 • Redactare, negociere diverse contracte în domeniul energiei
 • Consultanță juridică în procesul de generare, transport, distribuție și comercializare al centralelor de producere de energie independente
 • Revizuire documentație de finanțare încluzând proiecte de finanțare pentru centrale de producere de electricitate
 • Acordare asistență juridică în diferite chestiuni asociate industriei energetice cum ar fi stabilirea cadrului legal al desfășurării proiectelor, procurarea de echipamente necesare și obținerea permiselor necesare, operarea proiectelor de energie

APARIȚII ÎN PRESĂ

avocatura
Societatea de avocatură "Pavel, Mărgărit și Asociații", în topul celor mai bune case de avocatură din România, în clasamentele Legal 500

More info here .

Avocatura.com

Avocatura.ro